Kancelaria Stawiarski&Kosińska

Skup Długów

 DLA WIERZYCIELI! 

Skup długów jako pomoc w poprawie płynności finansowej firmy

Będąc wierzycielem zadaj sobie pytanie, czy w danej sytuacji możesz i chcesz zaangażować czas i pieniądze w celu dochodzenia wierzytelności, czy może bardziej opłaca Ci się szybsze uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży wierzytelności, bez konieczności prowadzenia windykacji i jej kolejnych kosztów?

Sprzedaż wierzytelności to szybki sposób pozyskania kapitału do prowadzenia bieżącej działalności firmy i poprawienie płynności finansowej, jednocześnie służy poprawie bilansu firmy a wartość dyskonta czyli różnica między wartością wierzytelności a ceną sprzedaży staje się kosztem uzyskania przychodu firmy, co powoduje oszczędności podatkowe.

Wiodącym profilem naszej działalności jest zakup wierzytelności na podstawie Umowy Cesji Wierzytelności

Kupujemy wierzytelności na różnym etapie postępowania, od firm postawionych w stan upadłości, wierzytelności układowe i po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

Zawarcie umowy cesji poprzedzone jest wyceną wierzytelności w oparciu o otrzymane od Klienta niezbędne dane o dłużnikach.

Weryfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami czy opłatami, po przeprowadzonej pozytywnej analizie uzgadniana jest cena i termin zapłaty.