Kancelaria Stawiarski&Kosińska

Windykacja

polubowna 

Od dłużników oczekujemy współpracy w rozwiązaniu problemu i nawiązania kontaktu po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty.

Każdemu dłużnikowi proponujemy pozasądowe lub przedegzekucyjne rozwiązanie problemu istniejącego zadłużenia. 

Plan spłaty dostosowujemy do możliwości finansowych dłużnika, a zawarcie ugody umożliwia zmniejszenie a nawet znaczną REDUKCJĘ KWOTY ZADŁUŻENIA!

terenowa

Unikanie kontaktu i nie podjęcie rozmów polubownych skutkuje wysłaniem WINDYKATORA TERENOWEGO  celem nawiązania bezpośredniego kontaktu i wywiadu środowiskowego