Kancelaria Stawiarski&Kosińska

Wywiad Gospodarczy

Kontrahenci: 

Celem wywiadu gospodarczego jest ochrona przedsiębiorstwa przed współpracą z nieuczciwymi kontrahentami i niewypłacalnymi firmami. 

Sprawdzamy płynność finansową i wiarygodność płatniczą potencjalnego kontrahenta, jego praw własności do nieruchomości, wartość udziałów, rzetelność w kontraktach handlowych i opinie w środowisku.

 

Dłużnicy:

Ustalenia majątkowe to trudny i czasochłonny proces, szczególnie gdy osoba celowo i z premedytacją ukryła albo próbuje ukrywać swój majątek i nie ma możliwości określenia oficjalnych źródeł dochodów. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane. Gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku ruchomości i nieruchomości) poszukujemy też ukrytych źródeł dochodu i majątku dłużników.

WAŻNA INFORMACJA! Zebrane przez nas informacje mogą służyć jako dowód w sądzie. Tylko licencjonowani detektywi, którzy tworzą naszą Kancelarię, mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W innym przypadkach dowód nie zostanie przez Sąd dopuszczony!

Sprawy rozwodowe:

Podejmujesz decyzję o rozwodzie i potrzebujesz udowodnić  kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa? Jeżeli Twój mąż/żona dopuścił się zdrady, oszustwa niegospodarności czy innych czynów a nie posiadasz wystarczających dowodów jego/jej winy? Pomożemy Ci to udowodnić przed Sądem, zbierzemy i przygotujemy dokumentację papierową, fotograficzną oraz audio-wizualną, która stanowić będzie dowód w sprawie rozwodowej. Zarówno materiały zebrane przez naszych detektywów w toku sprawy, jak i ich zeznania mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód a detektywi są powoływani jako świadkowie.

Zebrane materiały mogą posłużyć jako dowody w sprawach o podział majątku, w dochodzeniu alimentacyjnym na drugiego małżonka czy dzieci, w ustanowieniu władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem, sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania bądź przyznania go jednej ze stron.